IPV-Veïns amb Veu propone reformar el Rovy Espai Cultural

Como ya avancemos, dentro del programa de VV-IPV hasta 2030, y en el programa de 2015. En el apartado de cultura, una de las prioridades será la reforma integral del Rovy Espai Integral.

La falta de espacios para poder dar un servicio a las actividades de las diferentes entidades de Vilanova del Camí, ha llegado a un punto de colapso. Por ello es urgente ampliar la superficie destinada a Cultura dentro de los edificios municipales. Nosotros no planteamos unas reparaciones o parches, tal y como se ha venido haciendo estos últimos años.

La solución pasa por una reforma integral del edifico del Rovy. La zona permite la construcción de planta baja más 3 plantas piso. Por ello debemos aprovechar al máximo la volumetría del edificio para aumentar la superficie de los 1.446 m2 actuales difícilmente aprovechables, hasta 5.768 m2 totales. Dedicados íntegramente a Cultura.

Como no, para mejorar los servicios a las entidades, el Departamento de Cultura será trasladado a este edificio completamente remodelado.

Estamos convencidos que esta reforma integral, debe ser motivo de un concurso de ideas donde participen, las entidades y los vecinos. Así como especialistas en arquitectura. Para conseguir obtener un edificio simbólico, y a su vez polivalente, con todo lo necesario, tanto culturalmente como tecnológicamente.

VEINS AMB VEU – IPV
LA TEVA VEU TAMBÉ SUMA

IPV-Veïns amb Veu proposa fer 50 pisos de lloguer social

Com ja vam avançar, dintre del programa de VV-IPV fins 2030, el primer punt urgent i d’obligat compliment serà facilitar l’accés a un habitatge de lloguer als nostres veïns. Tal i com reconeix la constitució l’accés a l’habitatge és un dret.

L’Ajuntament disposa de diversos solars per poder construir més de 500 pisos de lloguer social a preus mensuals per sota de mercat. La manca d’oferta actual, provoca que moltes persones no puguin quedar-se a viure a Vilanova del Camí, simplement perquè no troben pis, al no existir oferta privada de pisos de lloguer.

Dintre de la nostra responsabilitat, i aplicant la nostra experiència volem oferir una proposta de pisos de lloguer social que construirem a Vilanova. La primera fase hauria d’esser de 50 unitats. Utilitzant l’empresa municipal d’habitatge parada fa més de 20 anys.

Aquests pisos tindran totes les millores tecnològiques del segle XXI, com wifi, fibra, calefacció central, ventilació creuada, aïllaments passius, etc.

La inversió anual prevista per poder fer front a les necessitats de lloguer social, són elevades, per això s’hauria de destinar una part del pressupost anualment no inferior a 1.000.000 €.

Amb la implicació de tots i totes, donarem resposta a les necessitats reals dels veïns de Vilanova del Camí.

VEINS AMB VEU – IPV
LA TEVA VEU TAMBÉ SUMA

IPV-Veïns amb Veu prposa un nou Camp de Futbol a la zona esportiva

Dintre del “Pla a 10 anys de Veïns amb Veu – IPV”, a l’àrea d’esports, l’anàlisi de l’estudi de població de Vilanova del Camí, demostra i evidència la necessitat de l’ampliació de les instal·lacions esportives construïdes fa més de 30 anys, que no han sofert cap millora considerable.

Actualment ens trobem que la població entre 3 i 18 anys és major de la que poden absorbir les nostres instal·lacions. Aquest fet és real des de fa 8 anys, però cap regidor d’Esports ha mogut un dit en aquest sentit.

Aquest estudi realitzat per VV-IPV, ha donat com a resultat, la necessitat d’un nou camp de fútbol per entrenaments, un camp reglamentari, i per assolir que tots els equips i usuaris puguin tenir un horari d’entranament i joc amb normalitat. La proposta de Veïns amb Veu-IPV, consisteix en la construcció del nou camp, amb grades, vestuaris dimensionats per les necessitats actuals i futures. Unes instal·lacions noves, de baix consum energètic, i amb totes les millores tecnològiques possibles.

És un fet que en pocs anys el nombre d’equips actuals han augmentat. Amb problemes d’horari, amb equipaments envellits. A més s’incrementarà el problema en el futur amb més equips femenins de fútbol i d’altres disciplines esportives. Si volem que la dona a Vilanova del Camí, tingui les mateixes oportunitats esportives que els homes, hem de facilitar les condicions perquè tant els nois com les noies puguin tenir unes instal·lacions dignes del segle XXI.

Veïns amb Veu-IPV, no només fa la proposta, té el projecte redactat pels seus propis mitjans. El nostre compromís serà real i d’obligat compliment. No una simple promesa, per això hem treballat en aquest projecte.

No podem permetre que els nostres fills i filles no tinguin unes instal·lacions modernes i dimensionades per la gran quantitat de joves que practiquen esport a Vilanova del Camí.

Veïns amb Veu-IPV, aposta per l’esport. Invertir en educació i esport, permet tenir una societat més integrada i amb menys problemes socials.

Veïns amb Veu – IPV
LA TEVA VEU TAMBÉ SUMA

Per una Vilanova del segle XXI

Constantment ens trobem que els partits polítics a Vilanova del Camí, tenen estratègies a curt termini, amb interessos personals i sense cap objectiu en benefici dels nostres veïns. Per a molts és més important la cadira i el sou, que el servei al ciutadà.

Per això Veïns amb Veu – IPV hem treballat aquests 4 últims anys, per realitzar un “decàleg o pla” pels pròxims 10 anys. Amb el compromís de marcar-nos uns objectius clars, per renovar Vilanova del Camí i assolir un municipi modern i al servei dels seus veïns.

Aquest pla ha analitzat totes les àrees implicades en la vida municipal: serveis, cultura, educació, esports, urbanisme, gestió, infraestructures, indústria, comerç, treball, economia, etc.

Dintre de les diferents àrees, establim unes prioritats, en funció de la seva urgència i necessitats.

Aquest “Pla de Veïns amb Veu – IPV”, té un total de 50 punts, que es podrien realitzar de forma sostenible dintre dels pròxims 10 anys.

Com a primer punt urgent i d’obligat compliment tindríem la de facilitar l’accés a un habitatge als nostres veïns. Tal i com reconeix la constitució l’accés a l’habitatge és un dret. Per aquest motiu l’administració ha de començar a treballar per evitar que els nostres veïns estiguin en risc social.

Aquesta acció ha de tenir 2 línies de treball, la primera és la d’obligar als Bancs a ofertar totes les seves propietats a lloguer social i en cas contrari aplicar les sancions corresponents, fet que el PSC no està complint amb la celeritat necessària, ni tampoc amb cap garantia de compromís futur. Tanmateix establir ajudes als privats que posin les seves propietats en lloguer.

La segona línia de treball ha d’afrontar la construcció d’habitatge social de propietat municipal, per poder reduir el cost dels lloguers dels habitatges al nostre municipi. Estem arribant a situacions insostenibles, on molts veïns no poden pagar els lloguers superiors a 500 o 600 € mensuals. Un dels objectius serà destinar una part del pressupost municipal a la construcció d’una bossa de pisos municipals per poder augmentar l’oferta a Vilanova del Camí, amb uns preus econòmics i socials.

Som un dels municipis on aquestes polítiques no s’han iniciat mai tot i que sempre hem tingut al PSC denominat d’esquerres al front de l’alcaldia. Un PSC preocupat fa més de 15 anys en baralles internes amb les seves divisions cada 4 anys.

VEINS AMB VEU – IPV
LA TEVA VEU TAMBÉ SUMA

Veïns amb veu (V.V.) incrementa candidaturas en la comarca de Anoia

VEÏNS AMB VEU (V.V.) continúa creciendo, presenta 5 candidaturas en la comarca de Anoia

Veïns amb Veu presentará para estas municipales de 2019 hasta 5 candidaturas a la Comarca de la Anoia: Vilanova del Camí (IPV-VV), Calaf (GIC-VV), Odena(VV), La Torre de Claramunt (PTE-VV) y Vallbona d’Anoia (UPV-VV).

Lo que empezó como un grupo de trabajo hace 28 años en Vilanova del Camí, ha evolucionado y ha llevado su propuesta de gestión a otros municipios, donde lo más importante son sus vecinos. La propuesta política y de gestión, tiene éxito, y se marca como principal objetivo: compartir problemáticas, aportar propuestas y dar soluciones a los problemas reales de los vecinos, dejando de lado otros problemas no municipales, que tendrían que tratarse siempre en los parlamentos autonómicos y del estado.

La verdad es que cuando una persona vota, elige un equipo gestor de sus impuestos y patrimonio municipal, que nada tiene que ver con esta falsa idea de izquierda y derecha. Y además cada municipio tiene sus propias necesidades y prioridades. Por encima de los partidos políticos que imponen sus intereses a los vecinos de cualquier pueblo.

El estar presente en 5 municipios, con un gran equipo humano, nos facilita el trabajo conjunto a todas las agrupaciones. Dentro de este equipo humano tenemos profesionales de diferentes ámbitos, que nos permiten estar asesorados en todo momento y trabajar en equipo, entre los diferentes municipios, aportando nuestras experiencias al resto.

El objetivo, es, y será crecer en la Comarca de la Anoia, poniendo siempre por delante al vecino, y llevando su voz a los ayuntamientos.

Aun así tenemos que recordar que cualquier decisión, es tomada por los miembros de las agrupaciones locales vecinales de forma consensuada, como son las propuestas de programa, listas electorales y posicionamientos políticos locales.